horoszkóp, ezotéria és asztrológia

Horoszkóp és ezotéria

 

A csillagjóslás eredetileg egy intenzív filozófiai, pszichológiai és terápiás rendszer volt, amely részletes információkat adott arról, hogy honnan is jöttünk, milyen fajta emberek vagyunk, és hogyan kell saját személyes hasznunkra fordítani azokat a különféle erősségeket és képességeket, melyek bennünk rejlenek. A New Age rajongók az asztrológiát több fő célra használják: saját magunk és mások pszichológiai megértésére, a kapcsolatok belső dinamikájának a meglátására, események megtervezésére és a jövő kifürkészésére.

Emberek milliói olvassák a napi horoszkópjukat, de soha nem próbálják meg elsajátítani az asztrológia alapjait. Szinte mindenki, aki elmúlt már 13 éves tudja, hogy mi az állatövi jegye, de nem sok mindenki érez vágyat arra, hogy ezen a vonalon elmélyüljön és megtanulja a jegy jellemzőit. Sokaknak egyszerűen nincs idejük arra,

hogy egy új szókincset sajátítsanak el, vagy, hogy összetett fogalmak megértésével küzdjenek meg. Nem arról van szó, hogy nem élvezik az asztrológia témáját, hanem hogy számos asztrológia tanár túlbonyolítja e tárgyat az új hallgatók számára. A célja ennek a cikksorozatnak az, hogy az asztrológiát hozzáférhetővé és tanulhatóvá tegye mindenki számára.

 

 

Az asztrológia egy bonyolult és egyben egy nagyon érdekes tárgy. Ha Ön teljesen kezdő, aki az asztrológia megértését keresi, akkor ez itt Ön számára a tökéletes hely arra, hogy belevágjon.

Ezen a honlapon egyértelműen és átfogóan átvesszük az alapokat, és előrefelé vezetjük Önt egy elmélyültebb tudáshoz. Megnyithatjuk ezt az oldalt az asztrológia bárminemű előzetes ismerete nélkül, és pusztán egy kis összpontosítás segítségével, megtanulhatunk mindent, ami ahhoz kell, hogy hozzáláthassunk kibogozni akár a legbonyolultabb horoszkópokat is.

A haladóbb a érdeklődők is meríthetnek ebből a részből, ahol horoszkópokat egy pontosan rendszerezett módon vázoljuk fel, melyet a saját horoszkóp gyűjteményére is alkalmazhat. Miután megtanulta ezt a technikát, nem akad majd olyan nehéz horoszkóp, amelyet ne tudna megfejteni.

Sokan tanulmányozzák az asztrológiát úgy, mint az emberi viszonyulás egy jobb megértési módját. Itt olyan világos magyarázatokat és technikákat írunk le, melyek segítségével a kapcsolat asztrológia mesterévé válhat.

Mindenki szeretné tudni, mit hoz a jövő, és ezen az oldalon megkapja a szükséges eszközöket, ahhoz hogy meg tudjon nézni egy horoszkópot, és fel tudja tárni a lehetséges eseményeket. Vannak ezen túl meglátások azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell az asztrológia segítségével eseményeket előre tervezni.

Az asztrológia az élet leckéiről és lehetőségeink kibontakoztatásáról szól, és ezen az oldalon olyan könnyen érthető technikákat ajánlunk Önnek, amelyek segítenek elsajátítani az asztrológia ősi és hasznos tudományát. Ez a kis útmutató remélhetőleg, visszahoz egy kicsit ebből az elveszett tudásból és megmutatja, hogyan lehet arra használni, hogy az életében jobb döntéseket hozzon akár már a mai napon!

Jó szerencsét!

 

asztrológiaHa tudnám a választ erre a kérdésre, egy gazdag ember lennék! Egyelőre még nincs válasz kifejezetten arra, hogy "hogyan" működik az asztrológia. Legalább két különböző irányzat van, egy meglehetősen ezoterikus jellegű, és egy másik, praktikusabb, de mind a kettő még ez idáig egyaránt bizonyítatlan.

Az első magyarázat olyan elv, ami hasonló a "szinkronicitáshoz", egy nem okozati összekötő elv, melyet Carl Jung tételezett fel. Egyszerűen fogalmazva, az alapötlet itt az, hogy sajátos jellegű események a Földön egybe esnek a hasonló jellegű csillagászati ​​eseményekkel (Az égitestek szimbolikus jelentősége szerint).

Innen származik az asztrológiai mondás: "Mint fent úgy lent ..." . Asztrológusok úgy gondolják, hogy az égi és a földi események egymást tükrözik és áthatják. Ez nem egy ok és okozat jelenség- égi események nem okoznak semmit, hanem csupán azt tükrözik, mi is történik a földön. Ez természetesen még mindig hipotetikus és bonyolult, és nem széles körben ismert elmélet.

A másik irányzat az, hogy vannak (még) ismeretlen bolygókból származó erők vagy energiák, amelyek hatással vannak a földi életre.

Sok tudós, akik gondolkodás nélkül elutasították az asztrológiát gyorsan megjegyzik, hogy a négy klasszikus tudomány által ismert erőből - erős és gyenge nukleáris, elektromágneses és gravitációs - a gravitációs az egyetlen lehetséges mérhető, megfigyelhető erő, amely felelős lehet a bolygóknak az emberi ügyekre gyakorolt hatásáért. Azonban a gravitációs erő a bolygók és a Föld között annyira elhanyagolható, hogy nincs is hatása.

 

 

Az asztrológia tényleges erejét lehet, hogy soha nem lehet teljes mértékben számszerűsíteni, de mivel hitrendszerek gyorsan változnak, és mind kifinomultabbá fejlődnek a vizsgálati eszközök és kísérleti megoldások, a tudomány, mint módszer érzékenyebbé válhat az iránt az erő, vagy többféle erő iránt, melyeket az asztrológia vizsgál.

Az egykor javasolt gravitációs elmélet mára már igencsak elvetésre került, a köztünk és a távolabbi bolygók közötti nagy távolságok miatt, de továbbra is tartja magát az a tény, hogy van biológiai bizonyíték arra, hogy létezik egy harmónia az égi ritmusok és a biológiai ritmusok között - csak meg kell figyelni a Hold hatását az az árapályra, a női menstruációs ciklusra, és egyesek szerint a mentális betegségekre.

A bolygóállások és az emberi kultúra lehet, hogy külső tükröződései egy mély energiának, vagy az intelligenciának, amely létrehozza világegyetem mintáit.
Az akadálya az abban való hitnek, hogy a bolygók és az emberi viselkedés között egy bizonyos erőn keresztül áll fenn összefüggés, nagyrészt annak a jelenlegi, de eltűnő félben lévő világnézetnek köszönhető, amely azt sugallja, hogy a tárgyak nem állnak benső kapcsolatban egymással, hogy az elszigetelt történések, vagyis a materiális ok-okozat a legmélyebb okozati szint az univerzumban, és hogy a saját szubjektivitásunk teljesen független a külső világtól.

 

A régi görögök hittek egy olyan ok-okozatban, amely mélyebben rejlik, mint a megfigyelhető ok és hatás.

Ezt Arisztotelész az úgynevezett formális ok-okozati összefüggésnek nevezte. A formális logikai összefüggésben, egy mélyebb vagy transzcendens elv árulkodik egy eseményről, ami egy felületes szinten csupán az ok-okozat fogalmaiban észlelhető. Ezért az anyagi világ a "kirakata", vagy "tapétázása" egy magasabb rendező elvnek, amit a régiek, mint az archetípusok hatását ismerték. Nem ismerhetjük, vagy láthatjuk az archetípusokat vagy a formai ok-okozatokat, ahogy azok önmagukban léteznek, de láthatjuk, a hatását ezen archetipikus erőknek amint áthatják az emberi viselkedést és a bolygók mozgását.

A napsugárzás változásainak mintái, mint ismert, szintén biológiai hatással vannak a Földre. Nyilvánvalóan sokkal több kutatásra és finanszírozásra van szükség, ha valaha is fel szeretnénk fedezni a konkrétabb bizonyíték arról, "hogyan" is működik az asztrológia.

Így, bár nem tudunk mérni semmilyen létező erőt, azt látjuk, hogy a bolygók és az emberi dolgok egyaránt visszatükröződései egy mélyebb vagy magasabb (attól függően, hogy milyen szempontból nézzük) energia mintának.

Ahogy Richard Tarnas elegánsan állítja, innen nézve, a bolygók önmagukban nem "okoznak" semmivel nagyobb történést annál, hogy éppen most a karóra mutatói azt okozzák, hogy DU 7:30 van. Inkább a bolygók helyzete az archetipikus erők kozmikus állapotát jelzi abban az időpontban.

 

Ha az asztrológia működik, milyen módon jelent ez rám hatást?

 

Hogy röviden válaszoljunk erre, semmi nincs, amit ne befolyásolna az asztrológia. Mivel azokat az erőket, vagy mezőket, amelyeket az asztrológia mér és vizsgál a valóság lényegének alapkőzetéhez közel lévőnek tekintjük, nagyon kevés az, amit ezek archetípusok, mezők, vagy erők nem befolyásolnak.

Így, az asztrológia olyan erőket vizsgál, melyek hatása a lét minden szintjére kiterjed:

  • fizikai,
  • tapasztalati,
  • érzékszervi,
  • érzelmi,
  • viselkedési,
  • pszichológiai,
  • lelki.

Az asztrológia a lét minden szintjére hatással van. Segíthet archetipikus erőket, melyeket az asztrológia vizsgál, úgy elképzelni, mint a mágneses mezőket, melyek az emberekben találhatóak. Ezek a "mágnesek" olyan tapasztalatokat halmoznak fel, mind a szubjektív állapotok és a külső körülmények vonatkozásában, amelyek minőségileg hasonlóak.

Például, ha valaki jelentős Szaturnusz tranziton megy keresztül akkor a világi létét erősen hajlítja a Szaturnusz archetípusa; mintha egy mező vagy mágneses erő, amely különböző minőségi dimenziókkal rendelkezik, helyet kapna a testben egy meghatározott ideig. Egyszerűbben szólva, olyan ez mintha valaki egy olyan tapasztalati dimenzióba lépne, ami áthatja a fizikai létét, a különböző szubjektív állapotait, az embereket és események, amelyek útjába akadnak, és a viselkedését.

Folytatva a Szaturnusz tranzit példával, a testi tapasztalatunkra hajlító hatással lehet a Szaturnusznak az archetípusa; úgy érezhetjük, a testünk öreg, fáradt, elhasznált, koros. Érzelmi szinten, félelmet, rettegést, bűntudatot, szégyent, sajnálatot érezhetünk.

A pszichológiai gondolkodásmódból hiányozhatnak az életre adott kreatív válaszok, eltorzítva világunkat egy negatív forgatókönyv szerint, vagy előfordulhat, támad egy megfoghatatlan érzésünk, hogy itt az ideje, hogy érettebben, felelősebben, és jobban szervezetten éljünk.

 

 

A külső világ hozhat olyan körülményeket, amelyek arra szolgálnak, hogy meghiúsítsák az éretlen és elavult válaszokat az élethelyzetekre vagy elősegítse az elszakadást egy olyan életszakasztól, amely már nem szolgálja az életünk célját.

Ezért, az archetípus, mint transzcendentális elv, egy olyan terület, amely vonzza vagy elrendeli hasonló jelenségeket az idő és a tér szokványos korlátain túl: félelemérzet, a korosság testi érzete, szervezettség, felelősség, frusztráló külső körülmények. Az archetípus, mint a mágnes a vasreszelékre fejti ki hatást a különböző jelenségekre, de ebben az esetben, nem látjuk a mágnest, csak a vasreszeléket.

Azt lehet mondani, hogy az asztrológiai erők vagy archetípusok nem befolyásolják legalább a valóság két szintjét. Van valami hasonló a "tanú tudatban" vagy "belső megfigyelőben", amely tudomásul veszi a különböző változásokat a külső körülményekben, hangulatokban, és a viselkedésben egy inkább pártatlan és nem ítélkező módon. Ez az a megfigyelő tanú, amely felette áll, vagy csak figyeli a változást és a fluxust és viszonylag állandó marad az idő múlásával. Ez az a megfigyelő, tehát, amit úgy tűnik, nem érintenek azok erők, melyeket az asztrológia vizsgál.

 

Másodszor, a tudatos akarat és a cselekvés viszonylagos szabadságfokokkal kapcsolódik az asztrológiai archetípusokhoz. Azonban úgy tűnik, kapcsolat van a tanúságtudat vagy a megfigyelő én ereje és hatalma és egyén által bírt a döntéshozatal és a cselekvés-orientált autonómia mértéke között. Azaz, minél erősebb a megfigyelő akaratereje, annál nagyobb az egyén választási szabadsága a pszichében vagy a tapasztalati a világban jelen lévő asztrológiai vagy archetipikus erőkkel kapcsolatban.

 

Hogyan lehet megmondani valakinek jövőjét a csillagok megfigyeléséből?


Nos, van egy sor filozófiai kérdés az asztrológiával kapcsolatban, ebben az egy kis ártatlannak látszó kérdésben!

A válasz természetesen attól függ, hogy milyen az ember hozzáállása a szabad akarathoz, és bizonyos mértékig, a vallásához, ha van ilyen.

Nem állítom, hogy általában az asztrológia, vagy bármely más asztrológus nevében, mintsem a saját magam nevében beszélek, de következzen itt az én álláspontom a kérdésben:

A szabad akaratban, és nem a sorsban hiszek. Az asztrológia nem tudja megmondani, hogy mikor fog ez és az történni veled. Az asztrológia csak azt tudja megmondani, hogy a planetáris energiák leginkább mikor segítenek elő egy adott típusú eseményt, vagy ha a legnagyobb valószínűséggel tapasztalunk késéseket vagy problémákat egy más típusú esemény kapcsán.

A közhiedelemmel ellentétben, az asztrológia nem tudja megmondani, hogy mikor fog meghalni, kit fog majd feleségül, vagy éppen mik lesznek a lottó számok. (Ha tudnám igazán az utolsóra a választ, nem gondolja, hogy megtettem volna a számokat és mostanra már nyugdíjba vonultam volna?)

Ha valaki hisz a szabad akaratban, akkor értelemszerűen, nem lehet "megjósolni a jövőt." Ha valaki hisz a sorsban, akkor persze, hogy ez egy más kérdés. Egyes asztrológusok hisznek a sorsban, és felajánlják a prediktív szolgáltatásaikat ennek a fényében. A legtöbben, az én tapasztalatom szerint, nem tartják tanácsosnak "előrejelzések" biztos jóslatként való megadását, élet-irányvonalak helyet.

 

Az élet ciklusokban telik, ennyit tudunk. Mindnyájunkat érintenek a különböző planetáris ciklusok.

- A Szaturnusz ciklus egy klasszikus példa. Mindenki megtapasztal egy Szaturnusz visszatérést (ha az átvonuló Szaturnusz visszatér arra helyre, amikor a képletben a születéskor volt) a negyvenes évei elején-közepén. És tudjuk, hogy a legtöbb ember hajlamos átmenni valamilyen "kapuzárási válságon" vagy újraértékelésen ebben az időszakban. Ennyit meg tudunk "jósolni".

Nem tudjuk megjósolni, *mi* fog történni az Ön életeseményeinek a szempontjából, de azt meg lehet mondani, hogy (például) a gondjai abban az időben talán a munka, a ház, a gyerekek, vagy bármi más körül fognak forogni.

Azt meg lehet mondani, egészen részletesen, hogyan fog nagy valószínűséggel érezni és gondolkodni ekkor, és építő tanácsot tudunk ajánlani, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet azt legjobban kezelni, az Ön saját személyiségével és a nyitva álló lehetőségekkel összhangban.

De nem mondhatjuk meg határozottan, mit *fog* tenni. Őszintén szólva, elég ijesztő lenne, ha meg lehetne tenni.

Igyekszünk megtudni amennyit csak lehet a képletekből nagyszabású események után kutatva, és az eseményeket jelölő dolgok gyakran kristálytisztává válnak. A probléma azonban az, hogy bármely adott "eseményt" egy képlet sokféleképpen jelezhet.

Egy jó asztrológus, találhat valamit egy horoszkópban, amely jelentheti egy adott esemény valószínű bekövetkeztét-, de másfelől, az a valami egészen mást is jelenthet. Egy megrázkódtatást előre láthatunk. A megrázkódtatások, azonban lehetnek kellemesek vagy katasztrofálisak, és az nem mindig egyértelmű előre, hogy melyik is lesz valószínűleg.

Tehát, a technikákat tekintve, az egyén életében a jövőbeli tendenciák számbavételének számos asztrológiai módszere létezik - a progressziók és tranzitok a leggyakrabban használatosak, de vannak más különböző módszerek is.

Ami pedig a megdönthetetlen előrejelzéseket illeti, nem ez az, amiről az asztrológia szól, számomra legalábbis nem. Én inkább tekintek az asztrológiára, mint eszközre az élethez, nem pedig, mint a fatalista próféciára.

 


Anyóshoroszkóp 2014 / 2015

anyoshoroszkopFüggetlenül attól, hogy szeretjük az anyósunkat vagy nem annyira, jóban vagyunk vele, vagy kevésbé, igen csak nagy hasznunkra lehet az Anyóshoroszkóp 2014 / 2015-re. Már csak azért is érdemes belemerülni a jövendőbe e téren, mert akinek remek a kapcsolata anyósával, az továbbra is fenn tudja tartani a jó viszonyt akkor, hogyha tájékozódik a várható események, élethelyzetek alakulásáról. Akinek pedig nem egészen felhőtlen az anyósával való viszonya, az a horoszkóp segítségével biztosan javítani tud ezen. Amennyiben megpróbáljuk a jövendölt eseményekbe beleélni magunkat és átélni anyósunk várható helyzetét, a konfliktusok nagy százaléka biztosan elkerülhető, vagy kár meg is előzhető. Most nézzük jegyenként, mik azok a tényezők, melyekre az Anyóshoroszkóp 2014 / 2015-es változata alapján figyelnünk kell, hogy e téren is nyugodt, békés év elé nézhessünk.

Mi az asztrológia?

why-astrologyA csillagjóslás a tudás és megértés egyik legrégebbi rendszere a világon. Az emberek mindig is felnéztek az égre, hogy megpróbálják megérteni a földi életet és a mai világ sem kivétel. Sokfajta asztrológiát tanítanak a világban, és úgy tűnik, sok asztrológus nem ért egyet egymással abban, hogy mi a "helyes" módja annak, ahogy olvasni lehet egy horoszkópot.

Bár, magvában, az asztrológia mindig is a bolygók és az emberi élet eseményi közötti összefüggéseknek az elmélete volt a kezdetektől fogva, az "asztrológia" fogalma ködös, homályos, és egymáshoz kapcsolódó tudományok laza szövevényére utal, mintsem pontosan meghatározható tudományágra. Az asztrológia azzal büszkélkedhet, hogy egyszerre felszínes, lényegtelen dolgokkal foglalkozó hóbort és divat amely, - ahogy a kritikusok helyesen tartják - elmerülés az emberi félelmekben és felelőtlenkedésben, de ugyanakkor az érzékeny, éles elmével és ráérző képességgel megáldottak területe is, akik a "bölcsek köveként" a "tudás elixírjeként" és a bölcsesség "Szent Gráljaként" értékelik nagyra.

"Asztrológia" egy kontinuumban létezik. A szó utal mind a tömegcikként forgalmazott jövendőmondásra ugyanakkor a művészeteknek és a tudománynak egy komplex hibridjeként is jellemezhető, amely jogosan érdemeli ki a kissé misztikus és ezoterikus jelzőket. Egyszerre hóbort, szalon trükk, és vidám időtöltés, ugyanakkor egy olyan tudományág is, amely behatol a valóság lényébe, mélyebbre, mint arra bármely más tudományág képes lenne. Így, az asztrológia ugyanúgy, mint a többi más hitrendszer, kettő, "ezoterikus" és "exoterikus" táborra oszlik, ahol a tan eredeti meglátása mély magvának parazsát buzgó és gondos egyének tartották életben az évszázadok során, mindeközben az egyre könnyebben átlátható és elérhető változatok terjedtek el, amelyek egy puha, édes, és nem éppen tápláló külső héjat alkotnak eme tan szíve köré.

A történelem bizonyos időszakaiban - az 1960-as és az utóbbi időkben, az 1990-es években volt az, hogy az asztrológia belső magjának szíve elég gyorsan és erősen dobogott ahhoz, hogy a tan mélységét és komolyságát újraélessze és a salakot és penészt leégesse a védőhüvely körül. Ezekben az időszakokban egy igazabb asztrológia alakul ki, nagyszámú új beavatottat vonzva, mindeközben gyümölcsöket hozva azok számára, akik már azt évek óta tanulmányozták.

Asztrológia: jövendőmondás, komoly tanulmány, vagy mindkettő?

Tehát, bár vannak "csillagjóslások" is, amikor arra kérdésre adunk választ, hogy " mi is az asztrológia? ", itt e tudományág mélyebb lényegét érintjük. Mint már említettük, az asztrológia az egyezés elmélete, melynek lényege a hermetikus mondásban rejtezik, miszerint "Ahogy fent, úgy lent."

Ez a feltételezés azt sugallja, hogy létezik egy kapcsolat bolygók és az emberek ügyei között. Továbbá, ez azt jelenti, hogy létezik egy sokatmondó kapcsolat a földi jelenségek és a Naprendszer bolygóinak helyzete között. Kisebb-nagyobb mértékben, a különböző kultúrákban szerte a világon, nagyjából ugyanazon a ponton az emberi történelem során, elterjedt az a meggyőződés, hogy az éjszakai égbolton lévő "vándorok" vagy a bolygók valamiféle fontos jelentőséggel bírnak az emberi élet kérdéseivel kapcsolatosan. Ez az az alap feltételezés, - melyet egyenlő részben táplált a csodálat, titokzatosság, és ugyanakkor a vágy, hogy megismerjük, és uralmunk alá hajtsuk a környezetünket - amely mindig is az asztrológia megingathatatlan meglátása volt, és életben tartotta azt a gyökeresen eltérő hitrendszerek fejlődése során. Ez az a minta-kereső és a jelentés-feltáró funkciója az emberi tudatnak, amely folyamatosan, hacsak nem megszállottan, próbálja saját maga külvilághoz való viszonyát meghatározni.

"Amint fent, úgy lent"- ezzel az összefüggés elmélettel az asztrológia úgy tartja, hogy a bolygók, az emberi tudat és a világi ügyek mind összefüggésben állnak egy bizonyos minta vagy erő által, amely összeköti ezeket a látszólag különálló elemeket, hasonlóan a fraktál káoszelmélethez, vagy a matrjóska baba elmélethez.

Asztrológia feltételezi, hogy az emberi tudat, a világi események és bolygóegyüttállások összekapcsolódnak, mint a fraktál minták vagy matrjóska babák. Kortársiasabb hangzással élve, az asztrológia a rezgés elmélete. Az asztrológia ezen új koncepciója nem hazudtolja meg azt az alapvető feltételezést, hogy az asztrológia az összefüggések elmélete, hanem csak több nyomot és odavezető ösvényt mutat a használatában rejlő lehetőségekhez.

A rezgés elmélet szerint, bizonyos egyesítő "szövevény" - mezők, rezgő húrok, láthatatlan kvantum hab, hullámok, archetípusok, vagy a tudat maga - elsődleges a kozmosz alapjainak, pontosabban, mi Naprendszerünknek a szempontjából. Naprendszerünk bolygóinak helyzete valahogy korrelál az alapokat alkotó "szövevény" rezgéseivel, nem úgy, hogy egy bizonyos módon rezegteti azt, hanem csupán úgy, hogy az egy külső, megfigyelhető tükröződése ennek az alapvető, egyesítő, rezonáló "szövevény"-nek. Ez a rezonáló, láthatatlan "szövevény" tölt be és hat át minden létezőt és elméletben helyileg nem meghatározható és kívül van minden fizikai téren és időn, és mégis drámai módon befolyásolja azt.
asztrológia jövendőmondás

Tehát ez az elmélet azt sugallja, hogy ez az az univerzum láthatatlan "szövevénye" (amit már sok névvel illettek a huszadik század tudományos fejlődése alatt - belső rend, morfogenetikus mezők, szuperhúrok, kvantum hab), hogy ez az ismereteink szerinti ok-okozati összefüggés alapja; egy fő mozgatóerő, amely létrehoz minden formát és energiát. A bolygók, az emberi viselkedés és a földi létezés a megfigyelhető rétegei ezeknek a hullám mintáknak és a rezgéseknek. E rezonancia elmélet alapján, a bolygóegyüttállások olyan óramutatók, amelyek megmutatják, hogy hogyan, mikor és milyen energia minták fognak megnyilvánulni. Ellentétben a newtoni, vagyis a mechanikus tudomány "energiájával", ez a "energia" nem semleges, hanem mély minőségi és kísérleti lehetőségeket rejt magában. A lehetőségek száma és ezen energia szubjektív megtapasztalásának a finomsága összefüggésben lehet az ebben az energiában részt vevő társadalom és egyén érzékenységével.

Végül, hasonló módon, mint azt Victor Denis Purcel író is sugallja, az asztrológia a "libidó" (Jung), "prána" (India), "chi" (Kína), és az "életenergia" (homeopátia) empirikus tanulmányozása.  Bár ezek a fogalmak csak felszínesen állnak egymással összefüggésben, mind egy dinamikus erő hullámzása tanulmányozására utalnak, mely folyamatosan változik az emberi testben. Bár kevésbé impozáns és személyes, mint a "rezgés" makroszkopikus fogalma, az az elgondolás, hogy az asztrológia megfigyeli és felvázolja a fizikai erő áramlását az emberben erősen kapcsolódik a rezonancia fogalmának a tudományosabb és orvosibb használatához. A libidó és a "rezonancia" (és hasonló fogalmak) felvetésének a közös magja az, hogy egy bizonyos dolog, amely láthatatlan, finom, ami szinte végtelen árnyalatú szubjektív állapottal és érzelemmel rendelkezik és a szemmel látható magatartásformák elég pontosan feltérképezhetőek ennek az energiának a bolygóegyüttállásokkal való kapcsolata alapján.

Így tehát az asztrológia - függetlenül attól, hogy az összhangelmélet, libidó, vagy a rezonancia fogalmaiban határozzuk-e meg - az emberi psziché ellentmondásos szerkezetének empirikus tanulmányozása. A filozófus Manly Hall, így fogalmazott tömören: "Az asztrológia Isten pszichológiájának és anatómiájának a tanulmányozása.

"Az asztrológia megvilágítja, és felerősíti a szubjektív tapasztalat rejtélytét, de nem zsugorítja azt olyan steril és üres fogalmakká, amelyek a bizonyosságot az igazság felé helyezik. Ez egy intuitív módja azon mély sejtés a bizonyításának, hogy az egyén életének a ritmusa, folyása, fordulatai jelentéssel bírnak és egy isteni logika, vagy intelligens jelenlét betekintést enged ebbe. Röviden, az asztrológia egy "transzcendentális fenomenológia." Ez a kollektív tudattalan felosztásának egy módja józan, érthető megfogalmazásban. Az asztrológia egy részvételi misztikát képvisel, amely még mindig ragyog, bár kissé homályosan, egy olyan korban, ahol az emberek nagyszerű munkát végeztek saját maguk elszigetelésében a természettől, a saját szubjektivitásuktól, és egy belső tudás érzetétől, vagy a gnózistól.

Amikor valaki megszületik, a Naprendszer bolygói mind egy adott helyen találhatóak az égen. Ezek a bolygók, a keleti horizont pontos helyzetével és az égbolt legmagasabb pontjával együtt a születés időpontjában képezik egy horoszkóp meghatározó tényezőit.

Ez a bolygóállás nem fog újra előfordulni több, mint 27.000 évig, és így minden egyes személynek eltérő horoszkópja lesz a másikétól, hacsak nem pontosan ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben születettek. Az időpont meghatározás tekintetében az asztrológiában néha mindössze harminc másodpercnyi különbség a születési időben jelentős eltérést hoz az értelmezésben, máskor a jelen lévő tényezők szinte egész nap hatást gyakorolnak, de ez egyénenként változik, így hát tanácsos lehetőleg percnyi pontosságú információval rendelkezni.

Minden egyénben ugyanazok a megnyilvánulásra váró energiák vannak jelen. Minden embernek szüksége van arra, hogy úgy érezze, fontos valamilyen módon, de minden ember más-más módon fejezi ki ezt az igényt a fontosságra, hasonlóan ehhez, minden embernek szüksége van valamilyen életkörnyezetre, és más-más módon juttatják kifejezésre, hogy nekik milyenek is az ideális életkörülményeik.

Ezeket gyakorta megfigyelhetjük a mindennapi életben, bár az asztrológia lehetővé teszi számunkra, hogy egy másik szemszögből lássuk meg, mik is a saját igényeink, és hogy jobban megértsük mások igényeit és szükségleteit.

mit jelent az asztrológia?Ezeket a szükségleteket és igényeket az asztrológiában a horoszkóp tíz bolygója mutatja. A bolygók az aktív tényezők a horoszkópban, és mint ilyenek, megmutatják, hogy hol kerül az energia kifejezésre. Minden bolygóhoz kapcsolódik egy energiafajta és az állatövi jegy, ahol a bolygó található, módosítja ennek az energiának a kifejeződését.

Az, amit az emberek általában "jegyükként" ismernek, az a jegy, amelyben éppen a Nap volt, amikor megszülettek. Már kevésbé ismert az, hogy a Nap arra vonatkozik, amit fontosnak tartunk az életben, és mint olyan, a nap jegy nem törvényszerűen határozza meg, hogy "kik" is vagyunk, hanem inkább azt, hogy mit tartunk fontosnak az életben.

Ismerek egy Szűz jegyűt, akinek mindig rendetlenség van a házában és munkahelyre soha nem veszik fel, de mindig rossz érzése van emiatt és mentegetőzik is, mert tudja, hogy ezek a dolgok fontosak, csak épp alacsony az önbecsülése, és nem viszi végig azokat a dolgokat, amelyekről tudja, hogy fontosak. Csak azért, mert valaki úgy érzi, hogy valami fontos, az nem garantálja, hogy valóban tenni fog valamit azért!

Az asztrológia megmutatja a természetes tendenciáinkat és hajlamainkat, nem az életünket diktálja és nem is mondja meg nekünk hogyan döntsünk kérdésekben. Ezzel szemben az asztrológia írja le legjobban a belső látásmódunkat és segít nekünk jobban irányítani és kijelölni életünk útját.

Az asztrológia a legjobb eszköz magunk és mások megértéséhez, hogy megismerjük az egyéni igényeinket, hogy ki tudjuk fejleszteni a tehetségeinket, mederbe tereljük az energiánkat, és a nehézségek fölé emelkedjünk az életben.

 

maxinfo asztrológiaAz asztrológia egy paradoxon a mai világban. Mivel sem tudomány sem vallás, ezért a közmondásbeli szögletes szeg a kerek lyukban. Sétáljon be bármely vállalat igazgatói irodájába és írjon le nekik egy olyan rendszert, amely képes pontosan előre jelezni az egyéni és üzleti ciklusokat, meghatározni a legjobb időpontot szinte bármihez, és segít megérteni a tiniket, aztán a fehér ingesek és a nagyfőnökök könyörögni fognak, hogy írja alá ott a lap alján. Amíg valaki meg nem kérdezi, mi a neve ennek az új "technológiának"...

Abban a pillanatban, amint az "A" kezdetű szó a csend és kínos érzések gombafelhőjével tölti meg az irodát, kiseprik Önt a belső szentélyből az utcára három másodperc leforgása alatt. És ha ugyanezekkel az igazgatókkal később egy koktél partin beszélget még aznap, mosolyognak és viccelődnek Önnel és egymást ugratják azzal, hogy "hisznek" ebben a dologban. Vajon miért? Mert a legtöbb ember sokkal jobban érzi magát úgy, ha az asztrológiát szépen becsomagolják egy "Csak szórakozási célra" feliratú dobozba. De mint teljes munkaidős asztrológus, én még nem láttam senkit ülni az én asztalomnál csupán "szórakozásból".

 

 

Ez az általánosan elterjedt vélemény a leegyszerűsített "nap jegy" hasábokból ered, melyek szinte minden általános témájú kiadványban megtalálhatók. De megítélni az asztrológiát, pusztán a "nap jegyek" alapján egyedül, az olyan lenne, mintha az egész autóipart csak a Chevrolet alapján ítélnénk meg. Persze, egy közönséges Chevy elvisz A pontból a B pontba, de ez aligha mutatja meg mindazt, ami igazán lehetséges.

Az asztrológia, mindazonáltal, ad egy fajta tárgyilagos szemléletet és sorra veszi az összes személyes és szakmai kérdést, ami felmerülhet az életünkben. Ez nem egy esemény előrejelző rendszer, hanem inkább a várható körülmények megadása és azoknak a körfolyamatoknak a feltárása, melyek mindnyájunkat befolyásolnak bizonyos időszakokban.

 

Mióta létezik az asztrológia, és mikor jelenhetett meg?

 

Bár a pontos eredete nem tisztázott, az asztrológia akkor született, amikor az embereknek évezredekkel ezelőtt "mágikus tudatuk" volt, ahogyan azt a kutatók mondják. A mágikus tudatban az énségnek a külső környezettől megkülönböztetett halvány tudatossága virágzik, de létezik egyfajta keveredés, átfedés az én-tudat és külvilág között. Mágikus tudatban a belső tudatállapotok a külső világhoz egy nagyon is valós, szó szerinti és a megkérdőjelezhetetlen módon kapcsolódnak. A tudat helye nem meghatározható a testben, hanem inkább az valami olyasmi, amelynek az emberek a részei.

A mágikus tudat varázsa alatt a napkelte és napnyugta nem metaforája vagy költői képe az éber tudatállapotunknak, hanem a Nap az egyén lényének kiterjesztéseként létezik. Nem csoda, hogy ebben a mágikus tudatállapotban, a félelemre, a csodálatra és a titokzatosságra, amit az égbolt ébreszt a modern, civilizált emberekben, mint a természet legnagyobb erőinek művére tekintettek. Így az asztrológia valószínűleg a világgal való mély vallásos viszonyulásból alakult ki és ugyanekkora mértékben a környezet megértésére és alakítására való törekvésből.

"Ős”csillagjóslásnak nevezhető változatok fejlődtek ki Ázsia és az amerikai kontinensek bizonyos részein kb. ugyanabban az időben, amelyben az istenek a látható bolygóknak feleltek meg. Azonban csillagjóslás először rendszerezetten Mezopotámiában fejlődött ki, mintegy 3000 évvel időszámításunk előtt. Az eredeti asztrológiáknak az volt a célja, hogy fényt derítsenek a mezőgazdasági ciklusokra és más természeti jelenségekre az égi testek mozgása alapján. A korai asztrológiák tükrözték a társadalom szerkezetét és gondjait. Az asztrológiának a történelem e pontján alig van jelentősége az egyén vagy a nemzetek sorsa tekintetében.

Érdekes módon, amikor a mai értelemben vett ego megjelent az i.e. ötödik vagy hatodik században a hangsúly eltolódott a természeti ciklusokkal való összefüggésektől és először vonatkoztatták a személyiségre. A bizonyítékok ebből az időszakból azt sugallják, hogy a babilóniai királyoknak csillagjósok voltak az udvartartásukban hogy időszerű tanácsokat adjanak a személyes problémákkal és államügyekkel kapcsolatban. Szintén ebben a korban, pontosabban i.e. 410 körül, (1) találtak meg a legkorábbi fennmaradt horoszkópot, amely a bolygókat a saját jegyeikben jelöli.

Ahogyan a hellenisztikus Görögország elméi elsajátították Egyiptom és Babilónia asztrológiai tudását, kölcsönhatás jött létre Görögország ősi filozófiái és a csillagászati alapú jövendőmondás között és a csillagjóslás egy új reneszánsza köszöntött be.

A sztoikusok, Plátó és Pitagórász hitrendszerei tökéletesen illeszkednek a korai közel-keleti csillagjóslási tanokban megjelenő renddel és szerkezettel rendelkező világegyetem képébe. A görög gondolkodók hihetetlen intuíciója és a számtan és a csillagászat területén tett előrelépéseik segítettek az asztrológiának egy megbecsült és szerves tudássá válni, hogy ne csupán egy mihaszna játékszere legyen a zsenge korú athéni bohémeknek és kiváltságosoknak.

Ahogyan a görögök rendszerezték az asztrológiát, a rómaiak elsajátították azt, és nagyobb megszállottsággal alkalmazták az államügyekre. Míg a görögök továbbfejlesztették az asztrológiát, a rómaiak felemelték azt a gazdagok és hatalmasak tanácsadói rangjára.

 

 

 

Bár a Római Birodalom nem omlott össze teljesen, de ahogy ereje megcsappant amint a kereszténység elterjedt Európában a "Halak Korszakban," az asztrológia hatása és népszerűsége csökkent, és majd megint csak a reneszánsz korszakban támadt fel.

 

Az asztrológia története

 

Az emberiség hajnala óta próbáljuk megfejteni a természet és létünk rejtelmeit. Hamar kezdtük el vizsgálni a csillagos égboltot, válaszokat keresve.

Bizonyos tudósok tanulmányai szerint a csillagjóslás egészen 50.000 évvel ezelőttiig megy vissza. Úgy tartják, hogy a cro-magnoni sámánok észlelték az ismétlődő mintákat az éjszakai égbolton, és elkezdték lejegyezni ezt csontokra róva, így jelölve meg az évszakok múlását.

Egy franciaországi barlangban találtak egy 30,000 éves plakettet, amely egy hold horoszkópot ábrázol. Stonehenge 4000 évvel ezelőtt épült, és a Hold és a Nap haladását bizonyul ábrázolni.

Létezik egy viszonylagosan fogalmazva nem annyira régi, 3000 éves, építmény az USA-beli Louisianában, melyet Privy Point-nak hívnak, amely hat koncentrikus nyolcszögből áll, és amelyet bennszülött amerikaiak alkottak.

Ezek a példák nem korlátozódnak pusztán a földnek egy adott részére kultúrájára, mert kőkerék naptárakat találtak a maja, inka és azték lelőhelyeken is. Lehet, hogy nem tudjuk megmondani, vajon ezek a kultúrák gyakorolták-e az asztrológia művészetét, de tudjuk, hogy az embert mindig is vonzotta a csillagos ég.

Az első ismert asztrológiai táblázatokat a sumerok fejlesztették ki hétezer évvel ezelőtt, és úgy véljük, ezeket a táblázatokat mezőgazdasági célokra használtak. Az asztrológia elterjedt Közel-Keleten, és i.e. 2400-re legtöbb királyi udvarban voltak asztrológusok.

A babiloniak felosztották az éjszakai égboltot tizenkét szakaszra és elkezdték megfigyelni a csillagok és a bolygók hatását az emberekre. I.e. 420-ban ezeket az elgondolásokat használták az egyének életének feltérképezésére.

Az i.e. 330-ban Nagy Sándor hozta el az asztrológiát Görögországba a közel-keleti hódítása után. Az “asztrológia" és a "zodiákus" szavakat a görög nyelvből kaptuk. A görögök elősegítették az asztrológia tudományának a fejlődését azáltal, hogy nyomon követték a bolygók mozgását a hét minden napján, és ettől ponttól kezdve az adott személy születési helye és órája alapján készítettek horoszkópokat.

Az asztrológia fejlődése megállt Róma hatalmának végégével a nyugati világban és csak akkor folytatódott annak tanulmányozása, amikor i.sz. 760-ban megtaláltak egy Ptolemaiosz kéziratot egy perzsa kolostorban. Az arab világ rajongott asztrológiáért, és megint elterjedt onnan a nyugati világban.

Más okkult tudományoktól eltérően a keresztények elfogadták asztrológiát mivel a Szentírás hitelesítette azt. Egyesek úgy vélik, hogy a három Napkeleti Bölcs asztrológus volt, akiket a betlehemi csillag vezetett. Több pápa is fordult az asztrológiához útmutatásért.

Talán a legismertebb asztrológus Nostradamus volt, aki azt állította, az ő ismert írásai az isteni lényegen alapulnak asztrológiai kinyilatkoztatásokon keresztül.

Útközben az asztrológia tudománya sok kritikát és a kudarcot szenvedett el. A tizenhatodik században az asztrológia gyakorlatát betiltották, és a tizennyolcadik században úgy vélték, hogy az asztrológia alapját hiányos adatok alkotják az Uránusz és a Neptunusz felfedezése után.

Az asztrológia elfogadottabb lett a tizenkilencedik században, amikor több amerikai elnök vett részt asztrológiai konzultáción, köztük John Tyler, Woodrow Wilson, Warren Harding és Ronald Regan.

Köztudott, hogy Hitler és munkatársai hittek az asztrológiában, de az kevésbé ismert tény, hogy a második világháborús szövetségesek asztrológusokat használtak Hitler horoszkópjának értelmezéséhez, azért hogy megpróbálják megjósolni katonai mozdulatait.

Valószínű Hollywood volt a legnagyobb tényező abban, hogy az asztrológiát fősodratúvá tegye. Sok hollywoodi csillag kapott asztrológiai tanácsadást, és volt személyes asztrológusuk. Az asztrológiának a híres hollywoodi színészek és színésznők általi elfogadása vezetett az asztrológiai tanácskérés elterjedéséhez.

Asztrológia továbbra is nagyon népszerű manapság is, és a felmérések szerint 30%-a az amerikaiaknak hisz az asztrológiában, és a 75%-a olvassa el a horoszkópját naponta. Egy tanulmány szerint körülbelül 200.000 a teljes és részmunkaidőben dolgozó asztrológusok száma az Egyesült Államokban.


feher rozsaszin szuz szineA Szűz csillagjegy színe a fehér és a rózsaszín, melyek egyértelműen lefedik a Szűz érzékeny, óvatos személyiségét. Mivel a Merkúr lelkiismereti oldala igen nagyon befolyásolja gondolkodásmódját, akkor érzi magát kiválóan a bőrében, hogyha hasznossá tudja magát tenni. Gyakorta segítséget nyújt más embereknek, gondolkodásmódja reális és praktikus, mindig törekszik a tökéletességre magánéletében és munkájában is. Ugyanakkor szerény, mint kedves színe a fehér, vagy a rózsaszín, nem szeret a központba kerülni, inkább félrehúzódó, mert sosem teljesen elégedett önmagával.

MaxInfo 2014 -- Kapcsolat: admin [kukac] maxinfo [pont] hu