horoszkóp, ezotéria és asztrológia

 

asztrológiaHa tudnám a választ erre a kérdésre, egy gazdag ember lennék! Egyelőre még nincs válasz kifejezetten arra, hogy "hogyan" működik az asztrológia. Legalább két különböző irányzat van, egy meglehetősen ezoterikus jellegű, és egy másik, praktikusabb, de mind a kettő még ez idáig egyaránt bizonyítatlan.

Az első magyarázat olyan elv, ami hasonló a "szinkronicitáshoz", egy nem okozati összekötő elv, melyet Carl Jung tételezett fel. Egyszerűen fogalmazva, az alapötlet itt az, hogy sajátos jellegű események a Földön egybe esnek a hasonló jellegű csillagászati ​​eseményekkel (Az égitestek szimbolikus jelentősége szerint).

Innen származik az asztrológiai mondás: "Mint fent úgy lent ..." . Asztrológusok úgy gondolják, hogy az égi és a földi események egymást tükrözik és áthatják. Ez nem egy ok és okozat jelenség- égi események nem okoznak semmit, hanem csupán azt tükrözik, mi is történik a földön. Ez természetesen még mindig hipotetikus és bonyolult, és nem széles körben ismert elmélet.

A másik irányzat az, hogy vannak (még) ismeretlen bolygókból származó erők vagy energiák, amelyek hatással vannak a földi életre.

Sok tudós, akik gondolkodás nélkül elutasították az asztrológiát gyorsan megjegyzik, hogy a négy klasszikus tudomány által ismert erőből - erős és gyenge nukleáris, elektromágneses és gravitációs - a gravitációs az egyetlen lehetséges mérhető, megfigyelhető erő, amely felelős lehet a bolygóknak az emberi ügyekre gyakorolt hatásáért. Azonban a gravitációs erő a bolygók és a Föld között annyira elhanyagolható, hogy nincs is hatása.

 

 

Az asztrológia tényleges erejét lehet, hogy soha nem lehet teljes mértékben számszerűsíteni, de mivel hitrendszerek gyorsan változnak, és mind kifinomultabbá fejlődnek a vizsgálati eszközök és kísérleti megoldások, a tudomány, mint módszer érzékenyebbé válhat az iránt az erő, vagy többféle erő iránt, melyeket az asztrológia vizsgál.

Az egykor javasolt gravitációs elmélet mára már igencsak elvetésre került, a köztünk és a távolabbi bolygók közötti nagy távolságok miatt, de továbbra is tartja magát az a tény, hogy van biológiai bizonyíték arra, hogy létezik egy harmónia az égi ritmusok és a biológiai ritmusok között - csak meg kell figyelni a Hold hatását az az árapályra, a női menstruációs ciklusra, és egyesek szerint a mentális betegségekre.

A bolygóállások és az emberi kultúra lehet, hogy külső tükröződései egy mély energiának, vagy az intelligenciának, amely létrehozza világegyetem mintáit.
Az akadálya az abban való hitnek, hogy a bolygók és az emberi viselkedés között egy bizonyos erőn keresztül áll fenn összefüggés, nagyrészt annak a jelenlegi, de eltűnő félben lévő világnézetnek köszönhető, amely azt sugallja, hogy a tárgyak nem állnak benső kapcsolatban egymással, hogy az elszigetelt történések, vagyis a materiális ok-okozat a legmélyebb okozati szint az univerzumban, és hogy a saját szubjektivitásunk teljesen független a külső világtól.

 

A régi görögök hittek egy olyan ok-okozatban, amely mélyebben rejlik, mint a megfigyelhető ok és hatás.

Ezt Arisztotelész az úgynevezett formális ok-okozati összefüggésnek nevezte. A formális logikai összefüggésben, egy mélyebb vagy transzcendens elv árulkodik egy eseményről, ami egy felületes szinten csupán az ok-okozat fogalmaiban észlelhető. Ezért az anyagi világ a "kirakata", vagy "tapétázása" egy magasabb rendező elvnek, amit a régiek, mint az archetípusok hatását ismerték. Nem ismerhetjük, vagy láthatjuk az archetípusokat vagy a formai ok-okozatokat, ahogy azok önmagukban léteznek, de láthatjuk, a hatását ezen archetipikus erőknek amint áthatják az emberi viselkedést és a bolygók mozgását.

A napsugárzás változásainak mintái, mint ismert, szintén biológiai hatással vannak a Földre. Nyilvánvalóan sokkal több kutatásra és finanszírozásra van szükség, ha valaha is fel szeretnénk fedezni a konkrétabb bizonyíték arról, "hogyan" is működik az asztrológia.

Így, bár nem tudunk mérni semmilyen létező erőt, azt látjuk, hogy a bolygók és az emberi dolgok egyaránt visszatükröződései egy mélyebb vagy magasabb (attól függően, hogy milyen szempontból nézzük) energia mintának.

Ahogy Richard Tarnas elegánsan állítja, innen nézve, a bolygók önmagukban nem "okoznak" semmivel nagyobb történést annál, hogy éppen most a karóra mutatói azt okozzák, hogy DU 7:30 van. Inkább a bolygók helyzete az archetipikus erők kozmikus állapotát jelzi abban az időpontban.

 

Ha az asztrológia működik, milyen módon jelent ez rám hatást?

 

Hogy röviden válaszoljunk erre, semmi nincs, amit ne befolyásolna az asztrológia. Mivel azokat az erőket, vagy mezőket, amelyeket az asztrológia mér és vizsgál a valóság lényegének alapkőzetéhez közel lévőnek tekintjük, nagyon kevés az, amit ezek archetípusok, mezők, vagy erők nem befolyásolnak.

Így, az asztrológia olyan erőket vizsgál, melyek hatása a lét minden szintjére kiterjed:

  • fizikai,
  • tapasztalati,
  • érzékszervi,
  • érzelmi,
  • viselkedési,
  • pszichológiai,
  • lelki.

Az asztrológia a lét minden szintjére hatással van. Segíthet archetipikus erőket, melyeket az asztrológia vizsgál, úgy elképzelni, mint a mágneses mezőket, melyek az emberekben találhatóak. Ezek a "mágnesek" olyan tapasztalatokat halmoznak fel, mind a szubjektív állapotok és a külső körülmények vonatkozásában, amelyek minőségileg hasonlóak.

Például, ha valaki jelentős Szaturnusz tranziton megy keresztül akkor a világi létét erősen hajlítja a Szaturnusz archetípusa; mintha egy mező vagy mágneses erő, amely különböző minőségi dimenziókkal rendelkezik, helyet kapna a testben egy meghatározott ideig. Egyszerűbben szólva, olyan ez mintha valaki egy olyan tapasztalati dimenzióba lépne, ami áthatja a fizikai létét, a különböző szubjektív állapotait, az embereket és események, amelyek útjába akadnak, és a viselkedését.

Folytatva a Szaturnusz tranzit példával, a testi tapasztalatunkra hajlító hatással lehet a Szaturnusznak az archetípusa; úgy érezhetjük, a testünk öreg, fáradt, elhasznált, koros. Érzelmi szinten, félelmet, rettegést, bűntudatot, szégyent, sajnálatot érezhetünk.

A pszichológiai gondolkodásmódból hiányozhatnak az életre adott kreatív válaszok, eltorzítva világunkat egy negatív forgatókönyv szerint, vagy előfordulhat, támad egy megfoghatatlan érzésünk, hogy itt az ideje, hogy érettebben, felelősebben, és jobban szervezetten éljünk.

 

 

A külső világ hozhat olyan körülményeket, amelyek arra szolgálnak, hogy meghiúsítsák az éretlen és elavult válaszokat az élethelyzetekre vagy elősegítse az elszakadást egy olyan életszakasztól, amely már nem szolgálja az életünk célját.

Ezért, az archetípus, mint transzcendentális elv, egy olyan terület, amely vonzza vagy elrendeli hasonló jelenségeket az idő és a tér szokványos korlátain túl: félelemérzet, a korosság testi érzete, szervezettség, felelősség, frusztráló külső körülmények. Az archetípus, mint a mágnes a vasreszelékre fejti ki hatást a különböző jelenségekre, de ebben az esetben, nem látjuk a mágnest, csak a vasreszeléket.

Azt lehet mondani, hogy az asztrológiai erők vagy archetípusok nem befolyásolják legalább a valóság két szintjét. Van valami hasonló a "tanú tudatban" vagy "belső megfigyelőben", amely tudomásul veszi a különböző változásokat a külső körülményekben, hangulatokban, és a viselkedésben egy inkább pártatlan és nem ítélkező módon. Ez az a megfigyelő tanú, amely felette áll, vagy csak figyeli a változást és a fluxust és viszonylag állandó marad az idő múlásával. Ez az a megfigyelő, tehát, amit úgy tűnik, nem érintenek azok erők, melyeket az asztrológia vizsgál.

 

Másodszor, a tudatos akarat és a cselekvés viszonylagos szabadságfokokkal kapcsolódik az asztrológiai archetípusokhoz. Azonban úgy tűnik, kapcsolat van a tanúságtudat vagy a megfigyelő én ereje és hatalma és egyén által bírt a döntéshozatal és a cselekvés-orientált autonómia mértéke között. Azaz, minél erősebb a megfigyelő akaratereje, annál nagyobb az egyén választási szabadsága a pszichében vagy a tapasztalati a világban jelen lévő asztrológiai vagy archetipikus erőkkel kapcsolatban.

 

Hogyan lehet megmondani valakinek jövőjét a csillagok megfigyeléséből?


Nos, van egy sor filozófiai kérdés az asztrológiával kapcsolatban, ebben az egy kis ártatlannak látszó kérdésben!

A válasz természetesen attól függ, hogy milyen az ember hozzáállása a szabad akarathoz, és bizonyos mértékig, a vallásához, ha van ilyen.

Nem állítom, hogy általában az asztrológia, vagy bármely más asztrológus nevében, mintsem a saját magam nevében beszélek, de következzen itt az én álláspontom a kérdésben:

A szabad akaratban, és nem a sorsban hiszek. Az asztrológia nem tudja megmondani, hogy mikor fog ez és az történni veled. Az asztrológia csak azt tudja megmondani, hogy a planetáris energiák leginkább mikor segítenek elő egy adott típusú eseményt, vagy ha a legnagyobb valószínűséggel tapasztalunk késéseket vagy problémákat egy más típusú esemény kapcsán.

A közhiedelemmel ellentétben, az asztrológia nem tudja megmondani, hogy mikor fog meghalni, kit fog majd feleségül, vagy éppen mik lesznek a lottó számok. (Ha tudnám igazán az utolsóra a választ, nem gondolja, hogy megtettem volna a számokat és mostanra már nyugdíjba vonultam volna?)

Ha valaki hisz a szabad akaratban, akkor értelemszerűen, nem lehet "megjósolni a jövőt." Ha valaki hisz a sorsban, akkor persze, hogy ez egy más kérdés. Egyes asztrológusok hisznek a sorsban, és felajánlják a prediktív szolgáltatásaikat ennek a fényében. A legtöbben, az én tapasztalatom szerint, nem tartják tanácsosnak "előrejelzések" biztos jóslatként való megadását, élet-irányvonalak helyet.

 

Az élet ciklusokban telik, ennyit tudunk. Mindnyájunkat érintenek a különböző planetáris ciklusok.

- A Szaturnusz ciklus egy klasszikus példa. Mindenki megtapasztal egy Szaturnusz visszatérést (ha az átvonuló Szaturnusz visszatér arra helyre, amikor a képletben a születéskor volt) a negyvenes évei elején-közepén. És tudjuk, hogy a legtöbb ember hajlamos átmenni valamilyen "kapuzárási válságon" vagy újraértékelésen ebben az időszakban. Ennyit meg tudunk "jósolni".

Nem tudjuk megjósolni, *mi* fog történni az Ön életeseményeinek a szempontjából, de azt meg lehet mondani, hogy (például) a gondjai abban az időben talán a munka, a ház, a gyerekek, vagy bármi más körül fognak forogni.

Azt meg lehet mondani, egészen részletesen, hogyan fog nagy valószínűséggel érezni és gondolkodni ekkor, és építő tanácsot tudunk ajánlani, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet azt legjobban kezelni, az Ön saját személyiségével és a nyitva álló lehetőségekkel összhangban.

De nem mondhatjuk meg határozottan, mit *fog* tenni. Őszintén szólva, elég ijesztő lenne, ha meg lehetne tenni.

Igyekszünk megtudni amennyit csak lehet a képletekből nagyszabású események után kutatva, és az eseményeket jelölő dolgok gyakran kristálytisztává válnak. A probléma azonban az, hogy bármely adott "eseményt" egy képlet sokféleképpen jelezhet.

Egy jó asztrológus, találhat valamit egy horoszkópban, amely jelentheti egy adott esemény valószínű bekövetkeztét-, de másfelől, az a valami egészen mást is jelenthet. Egy megrázkódtatást előre láthatunk. A megrázkódtatások, azonban lehetnek kellemesek vagy katasztrofálisak, és az nem mindig egyértelmű előre, hogy melyik is lesz valószínűleg.

Tehát, a technikákat tekintve, az egyén életében a jövőbeli tendenciák számbavételének számos asztrológiai módszere létezik - a progressziók és tranzitok a leggyakrabban használatosak, de vannak más különböző módszerek is.

Ami pedig a megdönthetetlen előrejelzéseket illeti, nem ez az, amiről az asztrológia szól, számomra legalábbis nem. Én inkább tekintek az asztrológiára, mint eszközre az élethez, nem pedig, mint a fatalista próféciára.

 

MaxInfo 2014 -- Kapcsolat: admin [kukac] maxinfo [pont] hu