horoszkóp, ezotéria és asztrológia

Mi az asztrológia?

why-astrologyA csillagjóslás a tudás és megértés egyik legrégebbi rendszere a világon. Az emberek mindig is felnéztek az égre, hogy megpróbálják megérteni a földi életet és a mai világ sem kivétel. Sokfajta asztrológiát tanítanak a világban, és úgy tűnik, sok asztrológus nem ért egyet egymással abban, hogy mi a "helyes" módja annak, ahogy olvasni lehet egy horoszkópot.

Bár, magvában, az asztrológia mindig is a bolygók és az emberi élet eseményi közötti összefüggéseknek az elmélete volt a kezdetektől fogva, az "asztrológia" fogalma ködös, homályos, és egymáshoz kapcsolódó tudományok laza szövevényére utal, mintsem pontosan meghatározható tudományágra. Az asztrológia azzal büszkélkedhet, hogy egyszerre felszínes, lényegtelen dolgokkal foglalkozó hóbort és divat amely, - ahogy a kritikusok helyesen tartják - elmerülés az emberi félelmekben és felelőtlenkedésben, de ugyanakkor az érzékeny, éles elmével és ráérző képességgel megáldottak területe is, akik a "bölcsek köveként" a "tudás elixírjeként" és a bölcsesség "Szent Gráljaként" értékelik nagyra.

"Asztrológia" egy kontinuumban létezik. A szó utal mind a tömegcikként forgalmazott jövendőmondásra ugyanakkor a művészeteknek és a tudománynak egy komplex hibridjeként is jellemezhető, amely jogosan érdemeli ki a kissé misztikus és ezoterikus jelzőket. Egyszerre hóbort, szalon trükk, és vidám időtöltés, ugyanakkor egy olyan tudományág is, amely behatol a valóság lényébe, mélyebbre, mint arra bármely más tudományág képes lenne. Így, az asztrológia ugyanúgy, mint a többi más hitrendszer, kettő, "ezoterikus" és "exoterikus" táborra oszlik, ahol a tan eredeti meglátása mély magvának parazsát buzgó és gondos egyének tartották életben az évszázadok során, mindeközben az egyre könnyebben átlátható és elérhető változatok terjedtek el, amelyek egy puha, édes, és nem éppen tápláló külső héjat alkotnak eme tan szíve köré.

A történelem bizonyos időszakaiban - az 1960-as és az utóbbi időkben, az 1990-es években volt az, hogy az asztrológia belső magjának szíve elég gyorsan és erősen dobogott ahhoz, hogy a tan mélységét és komolyságát újraélessze és a salakot és penészt leégesse a védőhüvely körül. Ezekben az időszakokban egy igazabb asztrológia alakul ki, nagyszámú új beavatottat vonzva, mindeközben gyümölcsöket hozva azok számára, akik már azt évek óta tanulmányozták.

Asztrológia: jövendőmondás, komoly tanulmány, vagy mindkettő?

Tehát, bár vannak "csillagjóslások" is, amikor arra kérdésre adunk választ, hogy " mi is az asztrológia? ", itt e tudományág mélyebb lényegét érintjük. Mint már említettük, az asztrológia az egyezés elmélete, melynek lényege a hermetikus mondásban rejtezik, miszerint "Ahogy fent, úgy lent."

Ez a feltételezés azt sugallja, hogy létezik egy kapcsolat bolygók és az emberek ügyei között. Továbbá, ez azt jelenti, hogy létezik egy sokatmondó kapcsolat a földi jelenségek és a Naprendszer bolygóinak helyzete között. Kisebb-nagyobb mértékben, a különböző kultúrákban szerte a világon, nagyjából ugyanazon a ponton az emberi történelem során, elterjedt az a meggyőződés, hogy az éjszakai égbolton lévő "vándorok" vagy a bolygók valamiféle fontos jelentőséggel bírnak az emberi élet kérdéseivel kapcsolatosan. Ez az az alap feltételezés, - melyet egyenlő részben táplált a csodálat, titokzatosság, és ugyanakkor a vágy, hogy megismerjük, és uralmunk alá hajtsuk a környezetünket - amely mindig is az asztrológia megingathatatlan meglátása volt, és életben tartotta azt a gyökeresen eltérő hitrendszerek fejlődése során. Ez az a minta-kereső és a jelentés-feltáró funkciója az emberi tudatnak, amely folyamatosan, hacsak nem megszállottan, próbálja saját maga külvilághoz való viszonyát meghatározni.

"Amint fent, úgy lent"- ezzel az összefüggés elmélettel az asztrológia úgy tartja, hogy a bolygók, az emberi tudat és a világi ügyek mind összefüggésben állnak egy bizonyos minta vagy erő által, amely összeköti ezeket a látszólag különálló elemeket, hasonlóan a fraktál káoszelmélethez, vagy a matrjóska baba elmélethez.

Asztrológia feltételezi, hogy az emberi tudat, a világi események és bolygóegyüttállások összekapcsolódnak, mint a fraktál minták vagy matrjóska babák. Kortársiasabb hangzással élve, az asztrológia a rezgés elmélete. Az asztrológia ezen új koncepciója nem hazudtolja meg azt az alapvető feltételezést, hogy az asztrológia az összefüggések elmélete, hanem csak több nyomot és odavezető ösvényt mutat a használatában rejlő lehetőségekhez.

A rezgés elmélet szerint, bizonyos egyesítő "szövevény" - mezők, rezgő húrok, láthatatlan kvantum hab, hullámok, archetípusok, vagy a tudat maga - elsődleges a kozmosz alapjainak, pontosabban, mi Naprendszerünknek a szempontjából. Naprendszerünk bolygóinak helyzete valahogy korrelál az alapokat alkotó "szövevény" rezgéseivel, nem úgy, hogy egy bizonyos módon rezegteti azt, hanem csupán úgy, hogy az egy külső, megfigyelhető tükröződése ennek az alapvető, egyesítő, rezonáló "szövevény"-nek. Ez a rezonáló, láthatatlan "szövevény" tölt be és hat át minden létezőt és elméletben helyileg nem meghatározható és kívül van minden fizikai téren és időn, és mégis drámai módon befolyásolja azt.
asztrológia jövendőmondás

Tehát ez az elmélet azt sugallja, hogy ez az az univerzum láthatatlan "szövevénye" (amit már sok névvel illettek a huszadik század tudományos fejlődése alatt - belső rend, morfogenetikus mezők, szuperhúrok, kvantum hab), hogy ez az ismereteink szerinti ok-okozati összefüggés alapja; egy fő mozgatóerő, amely létrehoz minden formát és energiát. A bolygók, az emberi viselkedés és a földi létezés a megfigyelhető rétegei ezeknek a hullám mintáknak és a rezgéseknek. E rezonancia elmélet alapján, a bolygóegyüttállások olyan óramutatók, amelyek megmutatják, hogy hogyan, mikor és milyen energia minták fognak megnyilvánulni. Ellentétben a newtoni, vagyis a mechanikus tudomány "energiájával", ez a "energia" nem semleges, hanem mély minőségi és kísérleti lehetőségeket rejt magában. A lehetőségek száma és ezen energia szubjektív megtapasztalásának a finomsága összefüggésben lehet az ebben az energiában részt vevő társadalom és egyén érzékenységével.

Végül, hasonló módon, mint azt Victor Denis Purcel író is sugallja, az asztrológia a "libidó" (Jung), "prána" (India), "chi" (Kína), és az "életenergia" (homeopátia) empirikus tanulmányozása.  Bár ezek a fogalmak csak felszínesen állnak egymással összefüggésben, mind egy dinamikus erő hullámzása tanulmányozására utalnak, mely folyamatosan változik az emberi testben. Bár kevésbé impozáns és személyes, mint a "rezgés" makroszkopikus fogalma, az az elgondolás, hogy az asztrológia megfigyeli és felvázolja a fizikai erő áramlását az emberben erősen kapcsolódik a rezonancia fogalmának a tudományosabb és orvosibb használatához. A libidó és a "rezonancia" (és hasonló fogalmak) felvetésének a közös magja az, hogy egy bizonyos dolog, amely láthatatlan, finom, ami szinte végtelen árnyalatú szubjektív állapottal és érzelemmel rendelkezik és a szemmel látható magatartásformák elég pontosan feltérképezhetőek ennek az energiának a bolygóegyüttállásokkal való kapcsolata alapján.

Így tehát az asztrológia - függetlenül attól, hogy az összhangelmélet, libidó, vagy a rezonancia fogalmaiban határozzuk-e meg - az emberi psziché ellentmondásos szerkezetének empirikus tanulmányozása. A filozófus Manly Hall, így fogalmazott tömören: "Az asztrológia Isten pszichológiájának és anatómiájának a tanulmányozása.

"Az asztrológia megvilágítja, és felerősíti a szubjektív tapasztalat rejtélytét, de nem zsugorítja azt olyan steril és üres fogalmakká, amelyek a bizonyosságot az igazság felé helyezik. Ez egy intuitív módja azon mély sejtés a bizonyításának, hogy az egyén életének a ritmusa, folyása, fordulatai jelentéssel bírnak és egy isteni logika, vagy intelligens jelenlét betekintést enged ebbe. Röviden, az asztrológia egy "transzcendentális fenomenológia." Ez a kollektív tudattalan felosztásának egy módja józan, érthető megfogalmazásban. Az asztrológia egy részvételi misztikát képvisel, amely még mindig ragyog, bár kissé homályosan, egy olyan korban, ahol az emberek nagyszerű munkát végeztek saját maguk elszigetelésében a természettől, a saját szubjektivitásuktól, és egy belső tudás érzetétől, vagy a gnózistól.

Amikor valaki megszületik, a Naprendszer bolygói mind egy adott helyen találhatóak az égen. Ezek a bolygók, a keleti horizont pontos helyzetével és az égbolt legmagasabb pontjával együtt a születés időpontjában képezik egy horoszkóp meghatározó tényezőit.

Ez a bolygóállás nem fog újra előfordulni több, mint 27.000 évig, és így minden egyes személynek eltérő horoszkópja lesz a másikétól, hacsak nem pontosan ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben születettek. Az időpont meghatározás tekintetében az asztrológiában néha mindössze harminc másodpercnyi különbség a születési időben jelentős eltérést hoz az értelmezésben, máskor a jelen lévő tényezők szinte egész nap hatást gyakorolnak, de ez egyénenként változik, így hát tanácsos lehetőleg percnyi pontosságú információval rendelkezni.

Minden egyénben ugyanazok a megnyilvánulásra váró energiák vannak jelen. Minden embernek szüksége van arra, hogy úgy érezze, fontos valamilyen módon, de minden ember más-más módon fejezi ki ezt az igényt a fontosságra, hasonlóan ehhez, minden embernek szüksége van valamilyen életkörnyezetre, és más-más módon juttatják kifejezésre, hogy nekik milyenek is az ideális életkörülményeik.

Ezeket gyakorta megfigyelhetjük a mindennapi életben, bár az asztrológia lehetővé teszi számunkra, hogy egy másik szemszögből lássuk meg, mik is a saját igényeink, és hogy jobban megértsük mások igényeit és szükségleteit.

mit jelent az asztrológia?Ezeket a szükségleteket és igényeket az asztrológiában a horoszkóp tíz bolygója mutatja. A bolygók az aktív tényezők a horoszkópban, és mint ilyenek, megmutatják, hogy hol kerül az energia kifejezésre. Minden bolygóhoz kapcsolódik egy energiafajta és az állatövi jegy, ahol a bolygó található, módosítja ennek az energiának a kifejeződését.

Az, amit az emberek általában "jegyükként" ismernek, az a jegy, amelyben éppen a Nap volt, amikor megszülettek. Már kevésbé ismert az, hogy a Nap arra vonatkozik, amit fontosnak tartunk az életben, és mint olyan, a nap jegy nem törvényszerűen határozza meg, hogy "kik" is vagyunk, hanem inkább azt, hogy mit tartunk fontosnak az életben.

Ismerek egy Szűz jegyűt, akinek mindig rendetlenség van a házában és munkahelyre soha nem veszik fel, de mindig rossz érzése van emiatt és mentegetőzik is, mert tudja, hogy ezek a dolgok fontosak, csak épp alacsony az önbecsülése, és nem viszi végig azokat a dolgokat, amelyekről tudja, hogy fontosak. Csak azért, mert valaki úgy érzi, hogy valami fontos, az nem garantálja, hogy valóban tenni fog valamit azért!

Az asztrológia megmutatja a természetes tendenciáinkat és hajlamainkat, nem az életünket diktálja és nem is mondja meg nekünk hogyan döntsünk kérdésekben. Ezzel szemben az asztrológia írja le legjobban a belső látásmódunkat és segít nekünk jobban irányítani és kijelölni életünk útját.

Az asztrológia a legjobb eszköz magunk és mások megértéséhez, hogy megismerjük az egyéni igényeinket, hogy ki tudjuk fejleszteni a tehetségeinket, mederbe tereljük az energiánkat, és a nehézségek fölé emelkedjünk az életben.

MaxInfo 2014 -- Kapcsolat: admin [kukac] maxinfo [pont] hu